Article

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Kredytowanie kosztów pogrzebu w maksymalnej wysokości do 4000,00 zł. Warunkiem uzyskania pożyczki jest okazanie dowodu osobistego oraz prawo do zwrotu poniesionych kosztów organizacji pochówku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (prawo takie posiadają osoby spokrewnione z osobą zmarłą). Rozwiązanie to kierujemy przede wszystkim do osób, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy nie tylko z tytułu  renty/emerytury. Nasza oferta to doraźne narzędzie, które pozwala Państwu skupić się na godnym pożegnaniu bliskiej osoby. Lilia - Usługi Pogrzebowe zajmie się wszystkimi formalnościami dotyczącymi wypłaty zasiłku pogrzebowego.