Article

Świecki pogrzeb

Ceremonia świeckiego pogrzebu dedykowana jest osobom niewierzącym lub osobom wierzącym, które z różnych względów nie mogą czy nie chcą, aby pogrzeb prowadziła osoba duchowna.

 

Ceremonia ta jest bardzo osobista – jej istotą jest mowa laudacyjna (serdeczne, wspomnienie lub tekst bardziej oficjalny – wszystko zależy od charakteru uroczystości), która przedstawia wierny wizerunek Osoby Zmarłej. Jej powstanie bazuje na refleksjach zebranych od członków Rodziny i Przyjaciół. Nie mniej ważna jest muzyka (na żywo lub z głośnika), nadająca spotkaniu uroczysty i wrażliwy charakter.

 

Mistrz oficjalnie braz

 

Ceremonia może odbyć się bezpośrednio przy grobie, może jednak rozpocząć się w kaplicy / sali pożegnań i być kontynuowana w drugiej części na cmentarzu.

Można w ceremonię wpleść wspomnienia osób trzecich, które zdecydują się przemawiać, lub podzielą się nimi w rozmowie z mistrzem ceremonii w dniach poprzedzających pogrzeb.

 

Rodziny często proszą o część modlitewną – to również jest możliwe i podejmuje się tego przeważnie nasz mistrz ceremonii.

Ostatnie pożegnanie nie stroni od dodatkowych elementów – składanych przy grobie atrybutów wyróżniających Osobę Zmarłą, szczególnych gestów – upamiętniających tą chwilę (np. wypuszczenie gołębia w niebo)… Wszystko jest szczegółowo omawiane i doprecyzowane pod opieką mistrza świeckich ceremonii pogrzebowych.

 

Mistrz na czarno prywatnieNasz Zakład współpracuje w temacie świeckich ceremonii z Panią Patrycją Owczarzak (strona www, facebook, youtube ).


Pani Patrycja świadczy nie tylko posługę w ramach organizacyjnych, ale jest także oddanym Rodzinom wsparciem w żałobie. Szczegółowo dopina wszystkie kwestie techniczne i merytoryczne, przeprowadza ceremonię i oferuje brzmienie skrzypiec.

 

Bardzo ważnym elementem posługi Pani Patrycji jest możliwość Jej udziału w czuwaniach przed kremacją – w sali pożegnań, w krematorium. Przebieg czuwania za każdym razem przygotowany jest w sposób bardzo osobisty, wg wyraźnych życzeń i potrzeb danej Rodziny.

***


Istotną dla wielu z Państwa informacją może być fakt, że Pani Patrycja może pojawić się również na ceremoniach religijnych – świadcząc oprawę muzyczną (na skrzypcach) w kościele oraz prowadząc zwieńczenie pogrzebu na cmentarzu – po odejściu Kapłana od grobu. Wygłaszana jest wówczas mowa laudacyjna, która stanowi idealne dopełnienie całości.

 

Organizacja świeckiego pogrzebu nie wymaga dopełnienia szczególnych formalności. Wystarczy zgłosić ten fakt w naszym zakładzie.